regulamin

Właścicielem sklepu internetowego jest Firma P.P.H.U. EUROTECH-RZESZÓW S.C.z siedzibą w Rzeszowie.

I. Składanie zamówień:
1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.eurotech.rzeszow.pl , faksem lub telefonicznie.
2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą pełnych danych firmy.  
 W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

II. Realizacja zamówień:
1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta,
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Firmy,

2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia, informując niezwłocznie Firmę EUROTECH telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia
4. Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Firmy za pośrednictwem firmy kurierskiej OPEK lub innej żądanej przez Klienta, pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
6. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.

III. Koszty przesyłki
1. Koszt przesyłki uzależniony od wartości zamówienia, sposobu płatności, sposobu dostawy oraz kraju docelowego.
2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

IV. Czas dostawy
1. Czas po jakim Klient otrzyma zamówione towary = czas realizacji + przewidywany czas dostawy
Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 3 dni robocze, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.

V. Płatności
1
. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i NIE  zawierają podatku VAT.

Do każdej pozycji należy doliczyc podatek VAT w wysokości 23%

Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
przy odbiorze:
- należność pobiera kurier;
- przelewem bankowym na konto Firmy.
3. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian
4. Przesyłki poza granice kraju mogą być opłacane tylko przelewem.

VI. Reklamacje
1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych .
2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową pod adres:
P.P.H.U. EUROTECH-RZESZÓW S.C.
UL. M. REJA 10 35-211 RZESZÓW

3. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
4. Po uznaniu reklamacji Firma prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Firma zwróci pieniądze.
5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, Firma zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
6. Informujemy również, iż w związku z art.7 ustawy z dnia 2 marca 2000 r.(Dz. U. z 2000r, nr 22, poz. 271 ze zm.), Konsument ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie dziesięciu dni od daty otrzymania zamówionego towaru.

 

 

VII. Prawa autorskie 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych na stronie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).

Wszystkie nazwy, fotografie i znaki firmowe lub towarowe występujące na stronie internetowej www.eurotech.rzeszow.pl należą do ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.

Zarówno webmaster, jak i autorzy strony internetowej www.eurotech.rzeszow.pl, nie ponoszą żądnych konsekwencji wynikających z zastosowania informacji zawartych na wyżej wymienionej stronie internetowej, a także nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za występujące tam błędy. 

Kopiowanie, modyfikacja, wprowadzanie do obrotu, publikacja, dystrybucja w celach komercyjnych całości lub jakiejkolwiek części strony internetowej www.eurotech.rzeszow.pl bez uprzedniej zgody właściciela tej strony - są zabronione.

Wykorzystanie w celach niekomercyjnych.

Materiały te można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na własne potrzeby (w celach niekomercyjnych). Nie zezwalamy na jakiekolwiek upowszechnianie tak skopiowanych materiałów, w szczególności na ich zamieszczanie w innych witrynach internetowych.

VIII. Postanowienia ogólne
1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Firmą P.P.H.U. EUROTECH-RZESZÓW S.C. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.